Duomenų apsaugos pareiškimas

 

1. Duomenų apsauga – trumpa apžvalga

Bendroji informacija

Toliau nurodytame tekste pateikiama trumpa apžvalga, kurioje nurodoma, kas vyksta su jūsų asmeniniais duomenimis jums apsilankius tinklapyje. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, kurie leistų jus identifikuoti kaip asmenį. Detali duomenų apsaugos informacija pateikiama žemiau esančiame duomenų apsaugos pareiškime.

Duomenų rinkimas mūsų tinklapyje

Kas šiame tinklapyje yra atsakingas už duomenų rinkimą?

Šiame tinklapyje duomenų apdorojimą atlieka tinklapio operatorius. Tinklapio operatoriaus kontaktinę informaciją galima rasti šio tinklapio teisiniame pranešime.

Kaip mes renkame duomenis?

Vieni iš mūsų renkamų duomenų yra jūsų pačių pateikiami duomenys. Tarp jų galima paminėti, pavyzdžiui, duomenis, kuriuos jūs įvedate kontaktinėje formoje.

Jums apsilankant tinklapyje įvairūs kiti duomenys automatiškai surenkami mūsų IT sistemų. Tai yra iš esmės techniniai duomenys (t. y. jūsų interneto naršyklė, operacinė sistema ar jūsų apsilankymo tinklapyje laikas). Šie duomenys automatiškai surenkami vos tik jums įėjus į tinklapį.

Kokiems tikslams mes naudojame jūsų duomenis?

Kai kurie duomenys renkami siekiant užtikrinti, kad jūsų lankymosi tinklapyje metu nekiltų jokių sutrikimų. Kiti duomenys gali būti naudojami siekiant analizuoti jūsų, kaip vartotojo, elgseną tinklapyje.

Kokias su duomenimis susijusias teises jūs turite ?

Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją (taip pat laisvai pasirinkti, kokios informacijos pageidaujate) apie saugomų jūsų asmeninių duomenų šaltinį, asmeninių duomenų gavėją ir priežastį, dėl kurios jūsų asmeniniai duomenys buvo apdoroti. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad neteisingi duomenys būtų pataisyti, taip pat, kad priėjimas prie jūsų duomenų būtų užblokuotas, bei taip pat, kad jūsų duomenys būtų ištrinti. Dėl šių aspektų ir kitų klausimų jūs galite bet kada su mumis susisiekti adresu, pateiktu teisiniame pranešime. Dėl bet kokių su jūsų duomenimis susijusių aspektų jūs taip pat galite pateikti skundus kompetentingai priežiūros institucijai.

Analizės įrankiai ir trečiųjų šalių tiekėjams priklausantys įrankiai

Apsilankant mūsų tinklapyje jūsų naršymo elgsena gali būti statistiškai analizuojama. Tai iš esmės atliekama naudojant slapukus ir vadinamąsias analizės programas. Jūsų naršymo elgsena įprastu atveju bus analizuojama anonimiškai; pagal tai jus atsekti nebus galimybės. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų analizuojama jūsų naršymo elgsena. Naudodami tam tikrus įrankius jūs galite to išvengti. Apie tai galite rasti daugiau informacijos toliau nurodytame duomenų apsaugos pareiškime.

Jūs galite nesutikti, kad būtų analizuojama jūsų naršymo elgsena. Šiame duomenų apsaugos pareiškime jūs būsite informuoti apie galimybes nesutikti.

2. Bendroji ir privalomoji informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai itin rimtai atsižvelgia į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Mes apdorosime jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi konfidencialumo bei atitikdami įstatymų nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus, taip pat laikydamiesi šio duomenų apsaugos pareiškimo nuostatų.

Jums naudojantis šiuo tinklapiu bus renkami įvairūs asmeniniai duomenys. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, kurie leistų jus identifikuoti kaip asmenį. Duomenų apsaugos pareiškime nurodoma, kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame. Jame taip pat nurodoma, kokiam tikslui mes tai atliekame.

Prašome pastebėti, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. naudojant elektroninio pašto komunikacijos priemones) gali pasižymėti tam tikromis saugumo spragomis. Apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių priėjimo nėra visiškai įmanoma.

Informacija apie duomenų kontrolierių

Kontrolierius, atsakingas už duomenų apsaugą šiame tinklapyje yra:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Enepetalis
Telefonas: 02333 911-0
El. paštas: info@bilsteingroup.com

Kontrolierius yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba bendrai su kitais asmenimis nustato asmeninių duomenų (tokių kaip pavardės, el. pašto adresai ir kt.) apdorojimo tikslus ir priemones.

Jūsų sutikimo apdoroti duomenis atšaukimas

Dauguma duomenų apdorojimo operacijų gali vykti tik su jūsų išreikštu sutikimu. Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Viskas, ką turite padaryti – atsiųsti mums paprastą elektroninį laišką. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų apdorojimo teisėtumui.

Teisė pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai

Duomenų subjektas turi teisę pateikti priežiūros institucijai skundą, susijusį su bet kokiu duomenų apsaugos įstatymų pažeidimu. Atsakingoji duomenų apsaugos priežiūros institucija – tai valstybinė institucija, veikianti federaliniu lygiu toje valstybėje, kurioje registruota mūsų kompanijos būstinė. Duomenų apsaugos pareigūnus ir jų kontaktinius duomenis galite rasti šioje nuorodoje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Teisė į duomenų portatyvumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad jums ar trečiajai šaliai įprastu, įrenginiais nuskaitomu formatu būtų persiųsti duomenys, kuriuos su jūsų sutikimu arba dėl kontrakto vykdymo mes apdorojame automatizuotomis priemonėmis. Jeigu pageidaujate, kad duomenys būtų tiesiogiai persiųsti kitam valdytojui, šis veiksmas bus atliktas tik esant palankioms techninėms galimybėms.

SSL ir TLS šifravimas

Dėl saugos priežasčių, taip pat siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, užsakymus ir užklausas, kurias jūs siunčiate mums kaip tinklapio operatoriui, šiame tinklapyje naudojamas SSL ir TLS šifravimas. Šifruotas sujungimas gali būti atpažįstamas, kada naršyklės adreso juostoje pasikeičia užrašas iš „http://“ į „https://“ bei jūsų naršyklės juostoje pasirodo spynos piktograma.

Esant aktyvuotam SSL ar TLS šifravimui jūsų siunčiami duomenys negali būti perskaitomi trečiųjų šalių.

Priėjimas, blokavimas ir ištrynimas

Jūs turite teisę nemokamai ir bet kada gauti informaciją apie bet kokius laikomus jūsų asmeninius duomenis, tų duomenų šaltinį, gavėją, priežastį, dėl kurios jūsų duomenys buvo apdoroti. Taip pat jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ar būtų užblokuotas priėjimas prie jų. Jeigu turite klausimų apie šį ar kitus aspektus, susijusius su asmeniniais duomenimis, galite su mumis susisiekti teisiniame pranešime nurodytu adresu.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Teisiškai įpareigotas duomenų apsaugos pareigūnas

Savo kompanijoje mes turime paskirtąjį duomenų apsaugos pareigūną.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Telefonas: 021732041244
El. paštas: privacy@bilsteingroup.com

4. Duomenų rinkimas mūsų tinklapyje

Slapukai

Tinklapiuose gali būti naudojami vadinamieji slapukai. Slapukai jūsų kompiuteriui nesukelia jokios žalos ir juose nėra jokių virusų. Slapukų naudojimo tikslas yra draugiškesnis, efektyvesnis ir saugesnis turinys naudotojui. Slapukai – tai mažos tekstinės bylos, kurias jūsų kompiuteryje išsaugo jūsų naršyklė.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji „seanso slapukai“. Pasibaigus jūsų vizitui jie automatiškai ištrinami. Kiti slapukai gali būti išsaugomi jūsų galutiniame įrenginyje iki tol, kol juos ištrinsite. Šie slapukai mums leidžia sekančio vizito metu atpažinti jūsų naršyklę.

Jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą ir turėtumėte galimybę kiekvieną kartą pasirinkti, ar priimti slapukus, taip pat tam tikrais ar visais atvejais juos blokuoti ar įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarius naršyklę. Išjungus slapukus gali būti neigiamai paveikiamas šio tinklapio funkcionalumas.

Slapukai, kurie reikalingi organizuojant elektroninės komunikacijos procesus arba tam tikrų jūsų pageidaujamų funkcijų suteikimui (pavyzdžiui prekių krepšelio funkcijai) yra saugomi pagal BDAR 6(1)(f) straipsnį. Siekiant užtikrinti techniškai nepriekaištingas, supaprastintas paslaugas tinklapio operatorius turi teisėtą interesą saugoti slapukus jūsų kompiuteryje. Jeigu kiti slapukai (pavyzdžiui, slapukai, skirti jūsų naršymo elgsenos analizei) yra saugomi jūsų kompiuteryje, šiame duomenų apsaugos teisiniame pareiškime jiems bus taikomas kitas teisinis režimas.

Sutikimo rinkti duomenis atšaukimas

Norėdami išvengti Google Analytics duomenų rinkimo spauskite sekančią nuorodą. Šis veiksmas aktyvuos atsisakymo slapuką, kuris leis išvengti jūsų duomenų rinkimo vėlesniuose apsilankymuose šiame tinklapyje: Išjungti Google Analytics.

Tolesnė informacija apie tai, kaip naudotojo duomenys yra tvarkomi Google Analytics yra Google privatumo politikoje: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics demografiniai duomenys

Šiame tinklapyje naudojama Google Analytics funkcija „Demografinė analizė”. Naudojant šią funkciją gali būti rengiamos ataskaitos, kuriose pateikiami duomenys apie tinklapio lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys gaunami iš Google personalizuotų reklamų ir lankytojų duomenų, pateikiamų trečiųjų šalių tiekėjų. Šie duomenys negali būti sutapatinti su konkrečiais asmenimis. Šią funkciją galite bet kada išjungti savo Google paskyroje per reklamų nustatymus , taip pat galite visiškai panaikinti Google Analytics leidimą rinkti jūsų duomenis, kaip nurodyta skirsnyje „Nesutikimas dėl jūsų duomenų rinkimo“.

Google AdWords ir Google konversijų sekimas

Šiame tinklapyje yra naudojama AdWords funkcija. AdWords – tai internetinė reklamavimo programa, priklausanti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (“Google”).

Kaip Google AdWords dalį mes naudojame vadinamąją „konversijų sekimo“ (angl. Conversion Tracking) funkciją. Jums paspaudus ant Google reklamos konversijų sekimo tikslu bus įrašytas slapukas. Slapukai – tai mažos tekstinės bylos, kurias naudotojo kompiuteryje išsaugo interneto naršyklė. Šie slapukai praranda savo efektyvumą po 30 dienų ir jie negali būti naudojami asmeniniam naudotojo identifikavimui. Naudotojui apsilankius tam tikruose šio tinklapio puslapiuose ir esant nepasibaigusiam slapuko galiojimo laikui mes ir Google turime galimybę nustatyti, kad naudotojas paspaudė ant atitinkamos reklamos ir buvo peradresuotas į šį puslapį.

Kiekvienas Google AdWords klientas gauna skirtingą slapuką. Slapukai negali būti atsekami per AdWords klientų tinklapius. Informacija, surinkta naudojant konversijų slapukus yra naudojama rengiant konversijų statistiką, skirtą konversijų sekimo funkcijos pageidavusiems AdWords klientams. Viso to rezultatas: klientai informuojami apie bendrą naudotojų skaičių, kurie paspaudė ant jų reklamos ir buvo nukreipti į tinklapį su konversijų sekimo žyma. Tačiau jie negauna jokios informacijos, pagal kurią naudotojai galėtų būti asmeniškai identifikuojami. Jeigu nepageidaujate dalyvauti sekime, jūs galite nesutikti su šiuo naudojimu išjungdami Google konversijų sekimo slapuką savo naršyklės naudotojo nustatymuose. Tuomet jūs nebūsite pridedami į konversijų sekimo statistiką.

Teisinis pagrindas konversijų slapukų saugojimui yra BDAR straipsnis 6(1)(f). Siekiant optimizuoti savo tinklo turinį ir jame rodomas reklamas tinklapio operatorius turi teisėtą interesą analizuoti naudotojo elgseną.

Daugiau informacijos apie Google AdWords ir Google konversijų sekimą galite rasti Google privatumo politikoje: https://www.google.de/policies/privacy/

Jūs galite konfigūruoti savo naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą ir galėtumėte pasirinktinai priimti slapukus, taip pat tam tikrais ar visais atvejais juos blokuoti ar įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarius naršyklę. Išjungus slapukus gali būti neigiamai paveiktas šio tinklapio funkcionalumas.

Google Remarketing

Šiame tinklapyje naudojamos „Google Analytics Remarketing“ funkcijos. Tiekėjas: Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Remarketing“ sistema, siekdama jus priskirti specialioms marketingo tikslinėms grupėms, analizuoja, kaip naudojatės mūsų tinklapiu (pavyzdžiui, spaudžiate ant tam tikrų produktų). Tokiu būdu jums gali būti rodomos specialiai pritaikytos žinutės, pasirodančios jums aplankant kitus internetinius pasiūlymus (remarketingas).

Taip pat marketingo tikslinės grupės, sukurtos pasitelkiant „Google Remarketing“ sistemą, gali būti susietos su Google funkcijomis, būdingomis įvairiems įrenginiams. Šiuo būdu jums pritaikytos personalizuotos, su interesais susijusios marketingo žinutės, adaptuotos jums pagal jūsų ankstesnę naršymo elgseną terminaliniame prietaise (pavyzdžiui, mobiliajame telefone), taip pat gali būti rodomos ir kituose jūsų terminaliniuose prietaisuose (pavyzdžiui, kompiuteryje ar planšetiniame kompiuteryje).

Jeigu turite Google paskyrą, galite nesutikti su personalizuotu marketingu paspausdami šią nuorodą: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

„Google Remarketing“ naudojama tik esant jūsų sutikimui bei remiantis BDAR 6 straipsnio „a“ dalimi. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugos politikos nuostatas galite peržiūrėti Google privatumo politiką: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Facebook Pixel

Siekiant išmatuoti lankytojų veiksmų konversijas mūsų tinklapyje naudojamas Pixel iš Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV ("Facebook“).

Tai leidžia sekti tinklapio lankytojų elgseną po jų perkėlimo į tiekėjo tinklapį, įvykusį po Facebook reklamos paspaudimo. Šiuo būdu dėl statistinių ir rinkos tyrimų tikslų yra galimybė analizuoti Facebook reklamų efektyvumą – tai vykdoma siekiant ateityje patobulinti reklamavimo priemones.

Mums, kaip šio tinklapio operatoriui, renkami duomenys yra anonimiški; jie nesuteikia jokių indikacijų dėl naudotojų tapatybės. Tačiau duomenys iš Facebook yra saugomi ir apdorojami taip, kad nuorodos prieinamumas į atitinkamo naudotojo anketą yra įmanomas ir Facebook gali naudoti šiuos duomenis savo reklamos tikslams pagal Facebook Duomenų Politiką. Šiuo būdu Facebook gali įjungti reklamas, kurios būtų talpinamos Facebook tinklapiuose ir Facebook išorėje. Mes, kaip operatorius, neturime jokios įtakos šių duomenų naudojimui.

Daugiau informacijos apie jūsų privatumo apsaugą galite rasti Facebook duomenų apsaugos nuostatose: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jūs taip pat galite išjungti remarketingo funkciją „Custom Audiences“ naudodamiesi reklamų nustatymais: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Norėdami tai padaryti turi būti prisijungę prie Facebook.

Jeigu neturite Facebook paskyros, tinklapių naudojimo pagrindu pateikiamą Facebook reklamavimą galite išjungti Europos Interaktyvaus Skaitmeninio Reklamavimo Alianso (angl. Digital Advertising Alliance) tinklapyje http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei pageidaujate gauti tinklapio siūlomą naujienlaiškį, mes paprašysime jūsų elektroninio pašto adreso, taip pat informacijos, kuri leistų mums patikrinti, kad jūs tikrai esate atitinkamo elektroninio pašto adreso savininkas ir kad sutikote gauti naujienlaiškį. Papildomi duomenys bus renkami tik savanoriškumo pagrindais. Šie duomenys naudojami išskirtinai tik pageidautos informacijos siuntimui ir jais nebus dalinamasi su trečiosiomis šalimis.

Duomenys, suvesti į naujienlaiškio prenumeratos formą yra apdorojami tik su jūsų sutikimu (BDAR straipsnis 6(1)(a)). Naujienlaiškyje spausdami „atsisakyti prenumeratos“ nuorodą jūs galite atšaukti savo sutikimą saugoti duomenis, taip pat atšaukti savo elektroninio pašto adreso pateikimą ir jo naudojimą naujienlaiškio siuntimui. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos bet kokių prieš atšaukimą vykdyto duomenų apdorojimo teisėtumui.

Mes saugosime jūsų pateikiamus duomenis, reikalingus naujienlaiškio gavimui tol, kol atšauksite savo prenumeratą. Jums atšaukus naujienlaiškio prenumeratą mes ištrinsime atitinkamus duomenis. Duomenys, kuriuos mes laikėme kitiems tikslams (pvz. elektroninio pašto adresus narių zonai) nebus paveikiami.

MailChimp

Naujienlaiškių siuntimui šiame tinklapyje yra naudojama MailChimp paslauga. Paslaugos tiekėjas yra Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, JAV.

MailChimp – tai paslauga, kuri be įvairių kitų funkcijų leidžia užtikrinti organizuotą naujienlaiškių paskirstymą, taip pat atlikti jų analizę. Jums pateikus duomenis (pavyzdžiui, elektroninio pašto adresą) naujienlaiškio siuntimui jie bus saugomi MailChimp kompanijos serveriuose JAV.

MailChimp yra sertifikuota pagal „ES-JAV privatumo skydą“. Privatumo skydas (angl. Privacy Shield) – tai susitarimas tarp Europos Sąjungos (ES) ir JAV, kuris reikalingas Europos duomenų apsaugos standartų JAV užtikrinimui.

Naudodamiesi MailChimp mes galime analizuoti savo naujienlaiškių kampanijas. Jums atidarius MailChimp siųstą elektroninį laišką jame esanti byla (dar vadinamas „tinklo švyturys“ (angl. web beacon)) prisijungs prie MailChimp serverių JAV. Tai padės nustatyti, ar naujienlaiškis buvo atidarytas ir ant kurių nuorodų buvo paspausta. Taip pat bus renkama techninė informacija (pavyzdžiui, vizito laikas, IP adresas, naršyklės tipas ir operacinė sistema). Šios informacijos tapatinti su konkrečiais naujienlaiškio gavėjais nebus įmanoma. Tai bus naudojama tik statistinei analizei ir naujienlaiškio kampanijoms. Šių analizių rezultatus bus galima vėliau naudoti siekiant geriau pritaikyti būsimus naujienlaiškius gavėjų interesams.

Jeigu nepageidaujate, kad jūsų duomenis analizuotų MailChimp, jums tereikia atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Kad galėtumėte tai padaryti, kiekviename naujienlaiškio elektroniniame laiške mes pateikiame nuorodą. Atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos taip pat galite ir tiesiogiai pačiame tinklapyje.

Šiuo būdu renkama informacija bus apdorojama su jūsų sutikimu (BDAR straipsnis 6(1)(a)). Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu – tam reikia atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos bet kokių prieš atšaukimą vykdyto duomenų apdorojimo legalumui.

Mes saugosime jūsų pateikiamus duomenis naujienlaiškio gavimo tikslui. Tai bus tęsiama tol, kol atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, atšauksite savo prenumeratą ir ji bus ištrinama iš mūsų, taip pat iš MailChimp serverių. Duomenys, kuriuos mes laikėme kitiems tikslams (pvz. elektroninio pašto adresus narių zonai) nebus paveikiami.

Daugiau informacijos galima rasti MailChimp duomenų apsaugos nuostatose: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Duomenų apdorojimo sutarties išvados

Mes sudarėme duomenų apdorojimo sutartį su MailChimp, kurioje pareikalavome MailChimp kompanijos apsaugoti mūsų klientų duomenis ir jais nesidalinti su trečiosiomis šalimis. Šią sutartį galite rasti paspaudę nuorodą: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

123formbuilder

Šiame tinklapyje mes naudojame trečiosios šalies tiekėjo 123formbuilder (123FormBuilder, Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Pirmas aukštas 300195, Timisoara, Rumunija, ES) funkciją.

Visos kontaktinės formos buvo ar bus sukurtos naudojant 123formbuilder.

123formbuilder savo paslaugų tiekimui naudoja Amazon AWS serverį. Darytina prielaida, kad jo vieta yra JAV. Tai reiškia, kad jūsų duomenų įvedimas yra administruojamas, apdorojamas ir laikomas šiame Amazon AWS serveryje.

Amazon AWS yra sertifikuotas ES-JAV privatumo skydo (angl. Privacy Shield Framework) bei Šveicarijos-JAV privatumo skydo (angl. Privacy Shield Framework) dalyvis.

Amazon AWS yra įsipareigojęs tvarkyti asmeninius duomenis, gautus iš Europos Sąjungos narių ir Šveicarijos pagal taikytinus Privatumo Skydo Sistemos (angl. Privacy Shiled Framework) principus. Daugiau informacijos apie Privatumo Skydo Sistemą (angl. Privacy Shield Framework), esančią JAV Komercijos Departamento Privatumo Skydo sąraše, galite rasti: https://www.privacyshield.gov/welcome.

123formbuilder teikia savo paslaugas atsižvelgiant į BDAR reikalavimus ir imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių jūsų asmeninių duomenų apsaugai.

Daugiau informacijos galite rasti paspaudę sekančias nuorodas:

Techninės ir organizacinės priemonės: https://www.123formbuilder.com/how-do-we-handle-service-security/

BDAR laikymasis: https://www.123formbuilder.com/gdpr-compliance/

Slapukų politika: https://www.123formbuilder.com/cookie-policy/

Mūsų kontaktų formas naudokite tik sutikdami su 123formbuilder privatumo politika.

Naudodami kontaktines formas jūs sutinkate su šia Privatumo Politika, įskaitant jūsų asmeninių duomenų rinkimą ir apdorojimą, kaip nurodyta aukščiau. Alternatyviu būdu jūs su mumis galite susisiekti telefonu.

8. Įskiepiai ir įrankiai

YouTube

Mūsų tinklapyje naudojami Google valdomo tinklapio YouTube įskiepiai. Tinklapio operatorius yra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV.

Jums apsilankant bet kuriame mūsų puslapyje, turinčiame YouTube įskiepį, bus vykdomas prisijungimas prie YouTube serverių. YouTube serveris tokiu būdu bus informuojamas apie tai, kuriuose mūsų puslapiuose jūs apsilankėte.

Jeigu prisijungėte prie YouTube paskyros, jūs leisite YouTube paskirstyti naršymo istoriją tiesiai į jūsų asmeninį profilį. Norėdami to išvengti turite atsijungti nuo savo YouTube paskyros.

Mes naudojame YouTube dėl savo intereso pristatyti savo internetines paslaugas patrauklia forma. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR straipsnyje 6(1)(f).

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą galite rasti YouTube privatumo politikoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google žiniatinklio šriftai

Siekiant užtikrinti vienodą šriftų rodymą šiame tinklapyje naudojami Google žiniatinklio šriftai. Siekiant, kad tekstai ir šriftai būtų rodomi tinkamai, jums apsilankius tinklapyje jūsų naršyklės spartinančioje atmintinėje išsaugomi būtinieji žiniatinklio šriftai.

Dėl šios priežasties jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie Google serverių. Šiuo būdu Google yra informuojama, kad mūsų tinklapis buvo aplankytas iš jūsų IP adreso. Mes naudojame Google žiniatinklio šriftus dėl savo intereso, kad mūsų internetinė platforma būtų demonstruojama nuolatine ir patrauklia forma. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR straipsnyje 6(1)(f).

Jeigu jūsų naršyklė nepalaiko žiniatinklio šriftų, jūsų kompiuteris naudos standartinį šriftą.

Kita informacija dėl Google žiniatinklio šriftų gali būti prieinama čia: https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s Privacy Policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google žemėlapiai

Šiame tinklapyje kaip servisas per API yra naudojami Google žemėlapiai. Tiekėjas yra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV.

Siekiant pasinaudoti Google žemėlapių funkcionalumu būtina išsaugoti jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai perduodama į Google serverį JAV, kur yra saugoma. Šio tinklapio tiekėjas neturi jokios įtakos duomenų perdavimui.

Mes naudojame Google žemėlapius siekdami užtikrinti patrauklią mūsų internetinės paslaugos prezentaciją ir supaprastinti vietų, pateikiamų mūsų tinklapyje, radimą. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR straipsnyje 6(1)(f).

Daugiau informacijos apie naudotojo duomenų tvarkymą galite rasti Google privatumo politikoje: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Vaizdo ir garso konferencijos

Duomenų apdorojimo veikla

Komunikacijai su savo pirkėjais tarp įvairių kitų priemonių mes naudojame internetinių konferencijų įrankius, nurodytus žemiau. Jums komunikuojant su mūsų kompanija internetu per vaizdo ar garso konferenciją, mes ir atitinkamo konferencijų įrankio tiekėjas išsaugosime ir apdorosime jūsų asmeninius duomenis.

Konferencijų įrankiai įrašys visus duomenis, kuriuos jūs pateikėte/naudojote tam, kad galėtumėte naudotis atitinkamais įrankiais (el. pašto adresą ir/arba jūsų telefono numerį). Taip pat konferencijų įrankiai apdoroja konferencijos trukmės rodiklį, dalyvavimo konferencijoje pradžios ir pabaigos laiką, dalyvių skaičių, taip pat bet kokią kitą kontekstinę informaciją, susijusią su komunikacijos procesu (metaduomenis).

Taip pat įrankio tiekėjas apdoros visus techninius duomenis, reikalingus internetinės komunikacijos vykdymui. Šiuos duomenis pabrėžtinai sudaro IP adresai, MAC adresai, prietaiso identifikaciniai numeriai, prietaiso tipas, operacinės sistemos tipas ir versija, kliento versija, kameros tipas, mikrofono ar garsiakalbio duomenys, taip pat internetinio prisijungimo tipas.

Įrankyje pakeitus, įkėlus ar kitaip pateikus turinį, jis taip pat bus išsaugotas įrankio tiekėjo serveriuose. Tokį turinį pabrėžtinai sudaro debesies įrašai, pokalbių bei tiesioginės žinutės, balso pašto įrašai, įkeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai, failai, baltos lentos, kita informacija, kuria dalinamasi naudojantis paslauga.

Prašome suprasti, kad mes negalime pilnai paveikti naudojamų įrankių duomenų apdorojimo procesų. Mūsų galimybės apibrėžiamos tik remiantis atitinkamo tiekėjo kompanijos politika. Norėdami daugiau sužinoti apie duomenų apdorojimo veiklą per konferencijų įrankius, prašome peržiūrėti atitinkamų įrankių, kuriuos mes nurodėme po šiuo tekstu, duomenų apsaugos nuostatas.

Duomenų apdorojimo tikslas ir teisinis pagrindas

Konferencijų įrankiai naudojami komunikuojant su dabartiniais ir ateities sutartiniais partneriais arba siekiant pasiūlyti specifines paslaugas mūsų pirkėjams (BDAR 6(1) straipsnis, „b“ dalis). Taip pat šių įrankių naudojimas padeda supaprastinti ir pagreitinti komunikaciją su mumis ir mūsų kompanija (teisėtas interesas, BDAR 6(1) straipsnis, „f“ dalis). Ten, kur buvo prašoma sutikimo, atitinkami įrankiai naudojami remiantis atitinkamu sutikimu; sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu, atšaukimas galioja visą ateities laikotarpį.

Duomenų laikymo trukmė

Tiesiogiai per vaizdo įrašą ir konferencijos įrankius mūsų išsaugoti duomenys bus ištrinti iš mūsų sistemos iš karto jums to paprašius, taip pat jums atšaukus sutikimą išsaugoti duomenis, arba išnykus duomenų saugojimo tikslui. Išsaugoti slapukai jūsų galutiniame įrenginyje išliks tol, kol jūs ištrinsite juos savarankiškai. Įstatymų numatyti privalomo archyvavimo periodai šiose sąlygose nesikeičia.

Mes negalime turėti įtakos jūsų duomenų, saugomų konferencijų įrankių tiekėjų jų numatytais tikslais, saugojimo trukmei. Šiuo klausimu prašome tiesiogiai kreiptis į konferencijų įrankių operatorius.

Naudojami konferencijų įrankiai

Mes naudojame šiuos konferencijų įrankius:

Microsoft teams

Mes naudojame Microsoft Teams. Produkto tiekėjas yra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, JAV. Jei norite daugiau sužinoti apie duomenų apdorojimo veiklą prašome peržiūrėti Microsoft Teams privatumo nuostatas: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Duomenų apdorojimo veikla pagal sutartį

Su aukščiau nurodytu tiekėju esame sudarę duomenų apdorojimo sutartį (angl. AVV). Tai sutartis, kurios reikalauja duomenų apsaugos įstatymas. Ji užtikrina, kad tinklapio lankytojų duomenys bus apdorojami tik pagal mūsų instrukcijas bei laikantis BDAR nuostatų.