Žalioji produkcija

Kiti veiksniai taip pat yra svarbūs tvarumui. Pavyzdžiui, šaltuoju metų laiku perteklinė šiluma, susidaranti įrenginiuose, yra naudojama iš aplinkos patenkančio oro šildymui. Tokiu būdu sėkmingai taupoma šiluminė energija. Perteklinė kompresorių šiluma taip pat tinkamai išnaudojama – ji nukreipiama karšto vandens ruošimui higienos reikmėms. Metalo kietinimo įrenginių aušinimo grandinėje naudojamas lietaus vanduo – tai dar vienas privalumas.

Toliau nurodyti įvairūs veiksniai, kuriais prisidedame prie klimato apsaugos:

Vandentiekio vandens dalis gamybos procesuose -
sistemingas nuotekų vandens naudojimas

Gamybos procesų šilumos recirkuliacija -
neprarandama vertinga energija

Energijos sutaupymas -
gamybinis pastatas atitinka KfW-55 standartą