Kompanija bilstein – tai šeimos valdoma vidutinio dydžio įmonių grupė, kurioje visada buvo rimtai žiūrima į socialinę ir ekologinę atsakomybę. Mums tvarumas yra daugiau nei vien tik privalomas įsipareigojimas. Ateinančiais metais sieksime, kad visi mūsų veiksmai būtų atliekami tinkamai atsižvelgiant į tvarumo principus.

Tvarumui didelę reikšmę skirsime priimdami bet kokį reikšmingą veiklos sprendimą. Mes, kaip šeimos kompanija, puikiai žinome, kad tik tvarūs verslo procesai gali turėti ateitį. Tvarumu grįsta kompanijos ateitis – tai bilstein grupėje jau prasidėjusių procesų rezultatas. Dėl šio tikslo jau įgyvendinome nemažai projektų – jų pavyzdžiai nurodyti žemiau.

Atidarydami šį vaizdo įrašą sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti „YouTube“ ir kad susipažinote su duomenų apsaugos deklaracija.

Holistinis požiūris kelyje į didesnį tvarumą

Mums tvarumas yra daugiau nei tik produktų gamybos metu išskiriamo anglies dioksido kiekio sumažinimas. Siekdami tapti tvaresne kompanija mes dirbame ir platesne linkme – visada stengiamės atsižvelgti į visapusišką problemos mastą.

Iš mūsų perspektyvos tvarumą sudaro 3 pagrindiniai principai:

  • Ekonomiškumas – į šį aspektą įeina patvarių aukštos kokybės produktų gamyba, kurios metu aplinkos apsaugos principai vienodai derinami su kaštų atžvilgiu priimtinu mobilumu.
  • Ekologija – pagal šį aspektą daug dėmesio skiriama įvairiems procesams ir struktūroms, padedančioms geriau tausoti išteklius.
  • Socialiniai aspektai – atsižvelgiant į šiuos aspektus svarbu užtikrinti palankias darbo sąlygas ir tinkamus atlyginimus visoje tiekimo grandinėje.

Tvarumas – tai ne tik įmonių pastangos verslo procesų metu išskirti mažiausią įmanomą anglies dioksido kiekį. Į šį terminą taip pat įeina ir ilgalaikių darbo vietų su palankiomis darbo sąlygomis bei tinkamais atlyginimais kūrimas. Mums tvarumas reiškia ir kitus aspektus. Vienas iš jų – tai produktų gamyba pasitelkiant ekonomiškus procesus, leidžiančius sumažinti neigiamus padarinius aplinkai, taupyti energiją ir gamtos išteklius.