Jako średniej wielkości, rodzinna grupa firm, bilstein group zawsze poważnie podchodziła do swojej społecznej i ekologicznej odpowiedzialności. Jednak dla nas zrównoważony rozwój jest czymś więcej niż tylko prawnym obowiązkiem: w nadchodzących latach chcemy dostosować do niego wszystkie nasze działania.

Zrównoważony rozwój będzie odgrywał rolę w każdej ważnej decyzji operacyjnej, ponieważ jako firma rodzinna wiemy, że przyszłość mają wyłącznie zrównoważone procesy biznesowe. W bilstein group ta przyszłość już się zaczęła. Poniżej znajdziesz wiele przykładów naszych projektów na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Otwierając ten film, zgadzasz się, że Twoje dane zostaną przekazane do YouTube i że zapoznałeś się z polityką prywatności.

Nasze systemowe podejście do zrównoważonego rozwoju

Dla nas zrównoważony rozwój to więcej niż tylko redukcja śladu węglowego produktu. Dążymy do bycia jeszcze bardziej zrównoważoną organizacją starając się objąć całokształt zagadnienia.

Z naszego punktu widzenia zrównoważony rozwój obejmuje trzy kluczowe elementy:

  • Ekonomia - obejmuje produkcję wysokiej jakości i trwałości produktów, które w równym stopniu uwzględniają ochronę środowiska i przystępne środki mobilności.
  • Ekologia - oznacza to skupienie się na procesach i strukturach, które pozwalają maksymalnie oszczędzać zasoby.
  • Aspekty społeczne - skupiają się na odpowiednich zarobkach i warunkach pracy w całym łańcuchu dostaw.

Zrównoważony rozwój nie ogranicza się zatem tylko do wytwarzania jak najmniejszego śladu węglowego, ale także do tworzenia długoterminowych miejsc pracy z godziwymi warunkami pracy i zarobkami. Dla nas jednak zrównoważona produkcja oznacza również wytwarzanie produktów przy użyciu ekonomicznie opłacalnych procesów, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko - przy jednoczesnym oszczędzaniu energii i zasobów naturalnych.