Orta ölçekli bir aile şirketi olan bilstein group, sosyal ve ekolojik sorumluluğunu her zaman ciddiye almıştır. Ancak bizim için sürdürülebilirlik zorunlu bir yükümlülükten daha fazlasıdır: önümüzdeki yıllarda tüm eylemlerimizi buna uygun hale getirmek istiyoruz.

Sürdürülebilirlik, her önemli operasyonel kararda rol oynayacaktır çünkü bir aile şirketi olarak sadece sürdürülebilir iş süreçlerinin bir geleceği olduğunu biliyoruz. Bu gelecek bilstein group'ta çoktan başladı. Aşağıda, sürdürülebilirlik yolundaki projelerimizden birçok örnek bulacaksınız.

Bu videoyu açarak, verilerinizin YouTube'a iletileceğini ve gizlilik politikasını okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Sürdürebilirlik konusunda bütüncül yaklaşımımız

Bizim için sürdürülebilirlik, bir ürünün karbon ayak izini azaltmaktan çok daha fazlasıdır. Daha sürdürülebilir bir şirket olma yolunda ilerlerken, konunun tüm boyutlarını ele almaya çalışıyoruz.

Bizim bakış açımıza göre sürdürülebilirlik üç temel unsurdan oluşmaktadır:

  • Ekonomi - bu, çevrenin korunmasını ve uygun fiyatlı mobiliteyi eşit derecede dikkate alan yüksek kaliteli ve dayanıklı ürünlerin üretimini içerir.
  • Ekoloji - bu, kaynakları mümkün olduğunca koruyan süreçlere ve yapılara odaklanmak anlamına gelmektedir.
  • Sosyal Unsurlar - tüm tedarik zinciri boyunca uygun ücretlere ve çalışma koşullarına odaklanır.

Bu nedenle sürdürülebilirlik, mümkün olan en küçük karbon ayak izini oluşturmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda düzgün çalışma koşulları ile uzun vadeli işler yaratmaktır. Ancak bizim için sürdürülebilir üretim aynı zamanda, enerji ve doğal kaynakları korurken çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren ekonomik olarak uygun süreçler kullanarak ürün üretmek anlamına gelmektedir.