Kā vidēja izmēra ģimenes uzņēmums bilstein group vienmēr ir nopietni uztvēris sociālo un ekoloģisko atbildību. Tomēr mums ilgtspēja nozīmē vairāk nekā tikai obligāti noteiktu pienākumu – mēs vēlamies, lai katra mūsu rīcība turpmāko gadu laikā būtu ilgtspējīga.

Ilgtspējai būs loma katrā būtiskajā operatīvajā lēmumā, jo mums kā ģimenes uzņēmumam ir labi zināms, ka tikai ilgtspējīgiem uzņēmumiem ir nākotne. bilstein group šī nākotne jau ir pienākusi. Par daudzajiem projektiem, ko esam realizējuši ceļā uz ilgtspēju, lasiet zemāk.

Atverot šo videoklipu, jūs piekrītat, ka jūsu dati tiks nosūtīti YouTube un ka esat izlasījis datu aizsardzības deklarāciju.

Mūsu visaptverošā pieeja ilgtspējai

Mums ilgtspēja nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši produkta oglekļa pēdas nospieduma samazināšanu. Strādājot pie tā, lai kļūtu par ilgtspējīgāku uzņēmumu, mēs cenšamies apskatīt jautājumu no visām pusēm.

Mūsu izpratnē ilgtspēju veido trīs galvenie komponenti:

  • Ekonomija – tā ietver kvalitatīvu un ilgmūžīgu produktu ražošanu, vienādā mērā ņemot vērā apkārtējās vides aizsardzības un visiem pieejamas mobilitātes apsvērumus.
  • Ekoloģija – tā nozīmē koncentrēšanos uz procesiem un kārtību, kas pēc iespējas vairāk taupa resursus.
  • Sociālie aspekti – to pamatā ir atbilstoša darba samaksa un darba apstākļi visos piegādes ķēdes posmos.

Tāpēc ilgtspēja ir ne tikai vismazākā iespējamā oglekļa pēdas nospieduma atstāšana, bet arī darba vietu radīšana ilgtermiņā ar pienācīgiem darba apstākļiem un darba algu, kas ļauj nodrošināt iztiku. Mūsu izpratnē ilgtspēja ir arī produktu ražošana, izmantojot ekonomiski pamatotus procesus, kas mazina kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, vienlaikus arī taupot enerģiju un dabas resursus.