Zielone tereny, zielone budynki

Budynki logistyczne wyglądają z zewnątrz "zwyczajnie", ale wewnątrz nasze nowe budynki posiadają wszystko, czego wymaga efektywność energetyczna. Zarówno nasze centrum produkcyjne, jak i otwarte w 2022 r. centrum logistyczne w Gelsenkirchen, zostały zbudowane zgodnie ze standardem KfW 55. Oznacza to, że zużywają około 45 procent mniej energii niż porównywalny nowy budynek bez zastosowanych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Lepsze warunki klimatyczne

Ponadto dwie hale i główne wejście w Gelsenkirchen zostały wyposażone w zielony dach o powierzchni około 15 000 metrów kwadratowych. Ważną rolę odgrywają tu nie tylko aspekty środowiskowe: między innymi zielony dach pomaga zredukować negatywne skutki ulewnych opadów i przyczynia się do poprawy warunków klimatycznych w pomieszczeniach pod nim.