Teel jätkusuutlikkuse poole

Keskmise suurusega perekontsernina on bilstein group oma ühiskondlikku ja ökoloogilist vastutust alati tõsiselt võtnud. Meile tähendab jätkusuutlikkus enamat kui vaid kohustust: püüame järgmistel aastatel kõik oma tegevused selle järgi kohandada.

Kestlikkus mängib oma osa igas olulises tööga seotud otsuses. Pereettevõttena teame, et ainult säästvatel äriprotsessidel on tulevikku. See tulevik on bilstein groupi jaoks juba alanud. Allpool leiate palju näiteid meie projektidest teel jätkusuutlikkuse poole.

Selle video avamisega nõustute, et teie andmed edastatakse YouTube'ile ja et olete lugenud andmekaitsedeklaratsiooni.

Meie holistiline lähenemine jätkusuutlikkusele

Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus enamat kui vaid toote väiksem süsinikujälg. Et olla ettevõttena võimalikult kestlik, püüame tegelda probleemi kõigi tahkudega.

Meie perspektiivist on kestlikkusel kolm võtmekomponenti:

  • majandus – valmistame kvaliteetseid ja vastupidavaid tooteid, pidades võrdselt silmas nii keskkonnakaitset kui ka soodsat mobiilsust;
  • ökoloogia – keskendume võimalikult ressursisäästlikele protsessidele ja struktuuridele;
  • ühiskondlikud aspektid – kohane töötasu ja töötingimused kogu tarneahelas.

Seepärast ei ole jätkusuutlikkus piiratud ainult väikseima võimaliku süsinikujäljega, vaid see hõlmab ka heade töötingimuste ja elatusmiinimumist kõrgema palgaga pikaajaliste töökohtade loomist. Meie jaoks tähendab säästlik tootmine ka majanduslikult tasuvaid protsesse, mis minimeerivad kahjulikke keskkonnamõjusid ning hoiavad kokku energiat ja loodusvarasid.

Varuosad tulevikumobiilsuse jaoks

Alternatiivajamid on võtmetegur, et jõuda globaalsete kliimaeesmärkideni. 2022. aastal otsustas Euroopa Liit, et alates 2035. aastast uusi sisepõlemismootoriga autosid enam ei registreerita. Tulevikus on järjest olulisem, et hübriid-, elektri- või muu alternatiivse ajamisüsteemiga sõidukitele tarnitaks varuosi, mis muudavad nende kasutusea võimalikult pikaks.

Pakume juba praegu hübriid-, elektri-, vesinik- ja alternatiivtoitega sõidukitele – nii sõiduautodele kui ka tarbesõidukitele – tuhandeid varuosi. Igal aastal lisame üksnes sõiduautode jaoks üle 2000 uue tooteartikli. Meie andmebaas sisaldab üle 90 000 sõidukivariandi.

Lisaks annavad rohkem kui neli miljonit kataloogirakendust edasimüüjate ja paigaldajate ekraanidel üle maailma bilstein groupile ülitugeva positsiooni järelturu suurima valiku remondiks ja hoolduseks tarvilike varuosadega varustamisel – nii täna kui ka homme.

Autode pikem kasutusiga

Säästvam tarbimine tähendab bilstein groupile ka sõidukite pikemat kasutusiga. Oleme seajuures vägagi teadlikud, et enamasti vanemate, sisepõlemismootoriga sõidukite CO2 tasakaalu tuleb võrrelda tänapäevasemat ajamitehnoloogiat kasutavate sõidukite omaga.

Positiivne mõju kestlikkuse tasakaalule

Sõltumatu järelturu pioneerina usume, et meie kvaliteetsed ja vastupidavad tooted pikendavad sõiduki kasutusiga nii märkimisväärselt (ja võrdlemisi väheste ressurssidega), et mõjutame kogu sõiduki kestlikkuse tasakaalu positiivselt.

Lisades oma sortimenti üha enam alternatiivajamiga sõidukite varuosi, hoiame autosid pikemat aega teel, kindlustades nii jätkusuutliku sõidu tuleviku.

Kuidas me panustame kliimakaitsesse

Kliimakaitse on üks meile olulisi asju – järgime Pariisi kliimakokkulepet. Selleks on bilstein group vähendanud heitmeid kogu tarneahelas. Kasutame energiatõhusaid tehnoloogiaid, taastuvenergiat, ressursisäästlikke tootmisprotsesse ja ehitusstandardeid ning terviklikku energiahaldussüsteemi.

"Anname niiviisi oma panuse jätkusuutlikkuse heaks. Tegutseme oma pereettevõtte-identiteedi kohaselt: mõtleme ja kavandame asju põlvkondi ette. Loomulikult arvestame alati ka keskkonnakaitsega," kinnitab kontserni tegevdirektor Jan Siekermann.

Mida on bilstein group meie keskkonna ja kliima kaitsel juba saavutanud?

Automaatne logistikasüsteem

2004

Automaatne logistikasüsteem

Aastas umbes 40% võrra vähem CO2

Logistikakeskus Ennepetalis

2008

Logistikakeskus Ennepetalis

80% kõikidest vedajatest on üle viidud Euro 5 standardile

Energiatõhusus

2013

Energiatõhusus

Logistika jaoks toodab energiat kombineeritud elektri- ja küttejaam

Uus tootmistehas

2016

Uus tootmistehas

Tarbib sarnaste hoonetega võrreldes 45% vähem energiat

LED-valgustisüsteemid

2017

LED-valgustisüsteemid

Asendasime tavavalgustid tootmises ja logistikas nendega

Uus tootmistehas

2017

Uus tootmistehas

750 kWp päikeseelektrisüsteem

Tõhus küte

2017

Tõhus küte

Uuenduslik küttesüsteem, mis kasutab masinate heitsoojust

Elektriauto

2020

Elektriauto

Esimene täiselektriauto meie sõidukipargis

Ringlusse võetavad pakendid

2020

Ringlusse võetavad pakendid

Pakend koosneb kas 100% kartongist või 100% plastist

Uus logistikakeskus

2020

Uus logistikakeskus

Tarbib sarnaste hoonetega võrreldes 45% vähem energiat

Uus logistikakeskus

2021

Uus logistikakeskus

15.000 m2 haljaskatus

Uus logistikakeskus

2021

Uus logistikakeskus

750 kWp päikeseelektrisüsteem

Peakorteri logistikakeskus

2022

Peakorteri logistikakeskus

Vähendasime plastpakendeid 2 tonni võrra aastas

Roheelekter

2022

Roheelekter

Varustame oma Saksamaal asuvaid tegevuskohti ainult taastuvallikatest

Kliimaneutraalsus

2022

Kliimaneutraalsus

Kliimaneutraalne logistika ja tootmine Saksamaal (reguleerimisalad 1 ja 2)

Energiahaldussüsteem

2025

Energiahaldussüsteem

Integreerisime kõik oma tegevuskohad maailmas energiahaldussüsteemi

Päikeseenergia eelis

bilstein group ei püüa vältida mitte üksnes CO2 – me toodame ka ise elektrit. Oleme paigaldanud päikeseelektrisüsteemid oma Ennepetali tootmishalli ja Gelsenkircheni logistikakeskusse.

Ennepetali süsteem on Ennepe-Ruhri kreisis üks suuremaid, hõlmates ligikaudu 6000 ruutmeetrit. Tootmismasinad kasutavad umbes 80% toodetud elektrist (umbes 700 000 kWh/aastas). Ülejäänud roheelekter juhitakse põhivõrku.

Päikeseelektrisüsteemid

Ka Gelsenkircheni päikeseelektrisüsteem on umbes 6000 ruutmeetri suurune. Selles on 2200 päikeseenergiamoodulit, mis suudavad toota üle 700 000 kilovatt-tunni elektrit aastas.

Mõlema päikeseelektrijaama toodang – 1,4 miljonit kWh/aastas – vastab umbes 500 majapidamise elektrivajadusele.

Energiatoodang

Allpool on näidatud meie esimese päikeseelektrijaama toodang (2018–2020) ja mõlema jaama kogutoodang (2021–2022). 2022. aasta numbrid on hinnangulised. Gelsenkircheni päikeseelektrisüsteem ei saavuta veel täit potentsiaali.

Chart

Rohelised tegevuskohad, ökoehitised

Logistikahooned tunduvad enamasti oma väljanägemise poolest olevat funktsionaalsed, kuid meie uued hooned on ka tõeliselt energiasäästlikud. Meie 2022. aastal avatud tootmis- ja logistikakeskus Gelsenkirchenis on ehitatud KfW-standardi 55 järgi. See tähendab, et need tarbivad umbes 45% vähem energiat kui samalaadsed tõhustusmeetmeteta ehitatud hooned.

Paremad kliimatingimused

Lisaks on Gelsenkircheni kaks halli ja peasissepääs kaetud haljaskatusega, mida on kokku 15 000 ruutmeetrit. Siin on keskkonnakaitseaspektide kõrval silmas peetud sedagi, et haljaskatus aitab vähendada tugevate vihmasadude mõju ja parandab ruumide kliimat.

Energiasäästlik logistika

Kasutame oma logistikakeskustes peamiselt automaatseid logistikasüsteeme. Näiteks Gelsenkirchenis võimaldas see vähendada pinda (puhtalt manuaalse laoga võrreldes) umbes 75% võrra.

Kasutame ka energiatõhusaid komponente ja ajameid (konveierid seiskuvad kohe, kui neid tööle ei rakendata; kasutame ära ka laokraanade pidurdusenergia).

Tänu valguse, soojuse ja protsessienergia kokkuhoiule tarbivad meie automaatsed laod kuni 1500 t CO2 aastas vähem kui võrreldavad samalaadsed manuaalsed laod.

Rohetootmine

On veel tegureid, millel samuti on suurem või väiksem roll. Me kasutame oma tootmises külmematel kuudel ära masinate heitsoojust, säästes sellega lisaküttelt, et soojendada väljast sisse tõmmatavat õhku. Hügieeniruumides soojendame vett kompressorite heitsoojusega. Metallikarastuse protsessides kasutame jahutuskontuuris vihma- ja kanalisatsioonivett.

See on meie tootmise panus kliimakaitsesse.

Puhta vee kulu -
kasutame süstemaatiliselt kanalisatsioonivett

Protsessisoojuse tagastus -
ei kaotata väärtuslikku energiat

Energiasääst -
tootmishall vastab KfW-55-standardile

Serditud energiahaldussüsteem

Et energiat säästa, tuleb kõigepealt teada, mis tarbib energiat ja kui palju. Seetõttu juurutasime juba 2016. aastal oma Saksamaa põhitegevuskohtades (Ennepetal, Wuppertal) standardile DIN EN ISO 50001 vastava ja TÜV serdiga energiahaldussüsteemi; sellele järgnes meie tegevuskoht Markham Vale'is Ühendkuningriigis. Energiaandmeid kogudes ja analüüsides võtab bilstein group sobivaid energia- ja ressursisäästumeetmeid.

2018. aastal seati energiahaldusele palju suuremad piirangud. Uutele nõuetele vastavana saime 2020. aastal rangemale DIN EN ISO 50001:2018 vastava serdi.

"Tõhus töö ja ressursside kokkuhoid on meie ettevõttepoliitika olulised komponendid," kinnitab kontserni tegevdirektor Jan Siekermann. "Meie n-ö pika sihikuga eesmärgid on vähendada kulusid, tugevdada oma konkurentsipositsiooni ja anda aktiivne panus keskkonnakaitsesse."

Kliimakaitse, mis tõesti mõjub

Aktiivne kliimakaitse põhineb CO2 heitmeraportitel. Seepärast oleme alates 2020. aastast oma Saksamaa tegevuskohtades kindlaks teinud oma süsinikujalajälje reguleerimisalas 1 ja 2*.

2022. aastal peaks meie süsinikujalajälg tunduvalt vähenema, sest tänavu ja edaspidi varustame bilstein groupi Saksamaa tegevuskohti (Ennepetal, Wuppertal, Gelsenkirchen ja Durmersheim) ainult taastuvallikatest pärit elektriga. See on järgmine oluline samm meie teel, et muuta ettevõte veelgi jätkusuutlikumaks.

Roheliste tegevuskohtade programm

Käivitasime roheliste tegevuskohtade programmi, et integreerida bilstein groupi eri riikides asuvad tegevuskohad. Tahame registreerida ja vähendada reguleerimisalade 1 ja 2* heitmeid kõikides põhitegevuskohtades ja kõikides müügikontorites.

2025. aasta lõpuks peaksid kõik bilstein groupi maailma mastaabis logistika- ja tootmisrajatised olema energiahaldussüsteemi integreeritud. Alates 2030. aastast kehtib sama kõikidele bilstein groupi tegevuskohtadele ja ettevõtetele.

*Reguleerimisala 1: hõlmab kliimakahjulike gaaside otsest õhkupaiskamist ettevõtte ja selle tootmisprotsessides.
Reguleerimisala 2: hõlmab kliimakahjulike gaaside kaudset emissiooni energiatarnijate poolt.

Väikesed sammud jätkusuutlikkuse suunas

Vähem pakendeid – parem keskkonnakaitse

Ka pakendite puhul võtab bilstein group ette olulisi samme, et olla jätksuutlikum. Näiteks alates 2022. aastast ei pakita meie Ennepetali peakorteri logistikakeskuses enam remondikomplektide väikesi osi kilekottidesse. Nii hoiame aastas kokku umbes kaks tonni kilet. Vähendasime märgatavalt ka toodete kaitseks kasutatava mullkile kogust.

2020. aastal analüüsisime ja kontrollisime üldist mullkile kasutamist. Tulemus oli selge – sealtmaalt oleme kasutanud aastas umbes 24,5 tonni vähem mullkilet. Tänu süsteemipartnerlusele autotööstuses keskkonnajuhtimisteenust pakkuva PARTSLIFE'iga panustab bilstein group jäätmete tekke vältimisse ja jäätmekäitlusse üpris aktiivselt.

Ringlusse võetud plastkile

2022. aastast kasutab meie logistikateenus Saksamaal mullkilet, mis koosneb kuni 50 protsendi ulatuses ringlusse võetud plastist.

Aga kas võimalik oleks ka 100 protsenti? Et moodustuksid õhkpadjad, keevitatakse materjali osad kokku. Nende protsesside kontrolli huvides koosneb kileleht eri kihtidest. Kihtide erisugused omadused nõuavad teatud kindlas koguses uut materjali, sest sulamistemperatuurid on selle tüübi puhul teada ja muutumatud.

Väikestel ideedel on suur mõju

2018. aastal tuli Ali Serttekin (ta on töötanud bilstein groupis logistika alal juba 1994. aastast) mõttele kasutada suurematel pakenditel A4-etikettide asemel A5-etikette. Lihtne idee, ent säästab palju paberit. Lisaks loobusime täielikult segapakendist (kartong pluss plast).

Tänu sellele lihtsale, kuid tõhusale meetmele saab materjale hõlpsamini sortida ja ringlusse võtta.

Saagu valgus – LED-valgus!

Suur osa meie Saksamaa logistikahoonetest on nüüd varustatud energiasäästlike LED-valgustitega. Ainuüksi Ennepetali logistikakeskusse on viimastel aastatel paigaldatud üle kahe kilomeetri valgustust ning ühendatud see nutikasse hoonehaldussüsteemi, mis võimaldab seda täielikult vajaduspõhiselt juhtida.

See lahendus võimaldab aastas säästa 294 tonni CO2.