Zaļā ražošana

Sava loma ir arī citiem faktoriem. Piemēram, siltuma pārpalikumi no ražošanas iekārtām tiek izmantoti, lai vēsākos mēnešos sildītu no āra ieplūstošo gaisu, tā samazinot apkures rēķinu. Savukārt siltuma pārpalikumus no kompresoriem izmanto karstā ūdens sildīšanai labierīcību telpās. Dzesēšanas kontūram metāla rūdīšanas procesā mēs izmantojam lietus ūdeni un notekūdeņus.

Mūsu ražošanas procesu ieguldījums klimata aizsardzībā:

Tīrā ūdens patēriņš -
sistemātiska notekūdeņu izmantošana

Ražošanas siltuma recirkulācija -
netiek izniekota vērtīga enerģija

Enerģijas ietaupījums -
KfW-55 standarta prasībām atbilstoša ražošanas zāle