Rohetootmine

On veel tegureid, millel samuti on suurem või väiksem roll. Me kasutame oma tootmises külmematel kuudel ära masinate heitsoojust, säästes sellega lisaküttelt, et soojendada väljast sisse tõmmatavat õhku. Hügieeniruumides soojendame vett kompressorite heitsoojusega. Metallikarastuse protsessides kasutame jahutuskontuuris vihma- ja kanalisatsioonivett.

See on meie tootmise panus kliimakaitsesse.

Puhta vee kulu -
kasutame süstemaatiliselt kanalisatsioonivett

Protsessisoojuse tagastus -
ei kaotata väärtuslikku energiat

Energiasääst -
tootmishall vastab KfW-55-standardile